50-60-talshus

Karakteristiskt
Hus från denna period präglas av enkelhet i arktitekturen. Inspiration hämtas från funkisstilen och genomgående dominerande i husproduktionen under denna tid är 1-planshus med sadeltak. Fönster placerades gärna indragna i fasaden, ofta symmetriskt placerade som 2- eller 3-luftsfönster.  

Goda råd
Fönsterindelningen kan med fördel behållas, men önskas en mer öppen karaktär kan t ex fasaden mot trädgården öppnas upp med partier ner till golv. Det ger en bättre kontakt mellan inne och ute. Bevara eventuellt markeringen från det gamla fönstrets placering i underkant genom en vågrät spröjs i det nya partiet. 

Respektera den ursprungliga färgsättningen som ofta innebär en skarp kontrast mellan vägg och fönsterpartier. Mårkgråa nyanser brukar ofta vara ett bra val.

Undvik
Stilen är industriell och ren, så undvik romantiska drag med spröjsade fönster. Respektera de spröjslösa och topphängda fönstren. Om existerande linjer i huset skall markeras, välj då breda spröjs.