Fackuttryck

Är du fönsterexpert? Här kan du se vad de olika delarna på ett fönster heter med de använda fackuttryck.

Fönstrets konstruktion
Det här med fönster är på sitt sätt en hel vetenskap. Härunder visas placeringen av de olika delarna på ett fönster, med de fackuttryck som vi använder om våra fönster och fönsterlösningar.