Energimärkta fönster

Energimyndigheten har tagit initiativet till att energimärka fönster. Ett flertal analyser har resulterat i att vi kan spara 10 gånger av Sveriges samlade vindkraftpark genom att använda energieffektiva fönster.

Som fönstertillverkare ser VELFAC att det är viktigt att sträva efter att producera energifönster som har ett lågt U-värde och även passar till lågenergihus. VELFAC tar ett stort ansvar för våra fönsters miljöpåverkan och som ett led i detta har vi har därför valt att energimärka våra fönster. Energimärkningen är ett tydligt och lättförståeligt sätt att jämföra fönsters påverkan på energiförbrukningen. För att få igenkänningsfaktorn ser energimärkningen ut som den på vitvaror etc. 
Etiketten är bevis på att fönstret är provat och produkten är verifierad av ett opartiskt testinstitut. Energimyndigheten förser de fönstertillverkare som är anslutna till energimärkningssystemet med energimärket efter att ha låtit kontrollera uppgifterna genom provningar och beräkningar. Därför kan du lita på att informationen som du läser är korrekt.

Det energimärkta sortiment av VELFAC fönster redovisas i tabellen nedan. Beräknat på fönster 1200x1200mm vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
VELFAC har en stor bredd på produktsortimentet med fönster i flera klasser. Baserat på varje projekts förutsättningar hjälper vi dig att välja det fönster som är långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt rätt val. 
För mer information eller hjälp med att det välja det energieffektivaste fönstret för dig vänligen kontakta VELFAC på telnr: 08-756 28 00 eller info@VELFAC.se   
Läs också mer på: http://www.energifonster.nu/

Nedan finns dokumentation för nedladdning om energimärkningen och de termiska egenskaperna enligt ovanstående tabell. Vänligen klicka på länken för att starta neddladdningen.