Energimärkta fönster

Energimyndigheten har tagit initiativet till att energimärka fönster. Ett flertal analyser har resulterat i att vi kan spara 10 gånger av Sveriges samlade vindkraftpark genom att använda energieffektiva fönster.

 
VELFAC är i framkant för bättre miljö- och energilösningar.
Som fönstertillverkare ser VELFAC att det är viktigt att sträva efter att producera energifönster som har ett lågt U-värde och även passar till lågenergihus. VELFAC tar ett stort ansvar för våra fönsters miljöpåverkan och som ett led i detta har vi har därför valt att energimärka våra fönster. Energimärkningen är ett tydligt och lättförståeligt sätt att jämföra fönsters påverkan på energiförbrukningen. För att få igenkänningsfaktorn ser energimärkningen ut som den på vitvaror etc. 
 
Etiketten är bevis på att fönstret är provat och produkten är verifierad av ett opartiskt testinstitut. Energimyndigheten förser de fönstertillverkare som är anslutna till energimärkningssystemet med energimärket efter att ha låtit kontrollera uppgifterna genom provningar och beräkningar. Därför kan du lita på att informationen som du läser är korrekt.
 
Energimärkta fönster sparar pengar och miljö 
 
Våra fönster och dörrar uppfyller högt ställda krav på miljöanpassning, kvalitet och energieffektivitet. Se våra certifieringar här