Förvaring av fönsterelement

Det är viktigt att fönsterprodukterna blir förvarade på rätt sätt före montage, annars bortfaller produktgarantin.

På byggplatsen skyddas fönsterelementen bäst vid förvaring inomhus på ett plant underlag. Är det nödvändigt att elementen förvaras utomhus, skall det endast ske under en kort tid och de skall då placeras på ett plant underlag. Pallarna skall upptill och längs sidorna täckas med vattentäta presenningar, som sitter fast med hänsyn för blåsigt väder. Luft skall också kunna cirkulera under pallarna.

OBS! Emballage från fabrik är endast till för att skydda fönsterelementen under transporten från fabrik till byggplats och ej avsedd som väderskydd på själva byggplatsen.

Produktskador som uppstår pga felaktig förvaring omfattas ej av produktgarantin.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer