;

VELFAC serviceavdelning

VELFAC Serviceavdelning hanterar reklamationer och leveransfel, säljer extra tillbehör till dina fönsterprodukter och kan lämna pris på ombyggnad/ändringar av fönster.

Hjälp oss till att hjälpa dig: alla VELFAC element har en ID-skylt placerad på karmen (se bilden). På ID-skylten står ett unikt ordernummer (order no), som gör att vi kan identifiera just ditt fönster. Upplys oss om detta ordernummer om det gäller ett specifikt element. 

VELFAC Serviceavdelning  
Tel. 08-756 28 00 (välj service) eller sänd ett e-mail till service@VELFAC.se