Genvägar till ett bättre inomhusklimat -goda råd

Med utgångspunkt från en rapport som SBI sammanställde 2006 för den danska Miljöstyrelsen har SBi i samarbete med Bolius och Konsumentrådets tidning ”Tänk” utvecklat en webbaserad mätare för inomhusklimatet. Här kan man som konsument ta reda på om man har problem med inomhusklimatet och vad man i så fall kan göra åt det.

Du kan vara ganska säker på att om du upplever kondens på insidan av fönstren, så är det ett tecken på att inomhusluften behöver bytas ut.

Om det är så kan du läsa mera på www.mitindeklima.dk eller följa nedanstående råd, som VELFAC har sammanställt på basis av sina egna studier som gjorts tillsammans med SBi och Ålborgs Universitet.

Goda råd

1. Vädra – ut med fukten
Gör bostaden vinterklar genom en extremt grundlig genomvädring av alla rum under hösten. Alltså under många timmar – till exempel under en helg när man kan låta fönster och dörrar stå på vid gavel medan man är hemma. Det ska vädras så att fukten som har samlats försvinner från alla byggmaterial och textilier.

Vädra systematiskt i hela huset varje dag, och speciellt i sovrum och badrum, även om det inte sker någon kondensbildning på rutorna (5 - 10 minuter med korsdrag minst tre gånger om dagen.) Du ska vädra även om det regnar ute!

2. Kolla imkanaler och ventiler
Finns det imkanaler eller ventiler i alla rum? Det ger den bästa luftcirkulationen genom hela huset. Om det är så, så kolla varje höst att det är fri passage i kanalerna i väggar och innertak i de ”våta” rummen (badrum och tvättstuga) samt i rum där man vistas ofta, till exempel vardagsrum, där kanaler eller ventiler oftast är placerade i ytterväggar eller fönster. Alltså bort med damm, spindelväv, geting- och fågelbon!

3. Är luftväxlingen i huset tillräcklig?
I flera årtionden har den danska bygglagstiftningen ställt krav på permanent luftväxling i bostäder. I vardagsrum ska hela luftvolymen bytas ut minst ½ gång i timmen och ännu oftare i badrum och kök. Kontakta eventuellt en konsult i inomhusklimatfrågor för att få en professionell värdering (du kan räkna med att det kostar mellan 3.000 och 5.000 konor inklusive moms, men begär alltid en offert!)

4. Låt dörrarna stå öppna mellan de olika rummen så att luften kan cirkulera fritt under hela dygnet.

5. Samma temperatur.
Ställ in temperaturen på 20-21grader och försök att hålla samma temperatur i alla rum.

6. Undvik att torka kläder inomhus, det är en massa fukt som dunstar. Om du ändå gör det så vädra till exempel genom att ställa fönstren i ventilationsläge.

7. Korrekt inställning av mekanisk ventilation.
Om du har mekanisk ventilation är det viktigt att den är korrekt inställd efter vad som behövs i ditt hus och att anläggningen löpande underhålls efter tillverkarens instruktioner.

Varför upplever en del mer kodens än tidigare

För att spara på värmen och värna om miljön blir våra hus hela tiden bättre isolerade. Dels skärps energikraven för nybyggen hela tiden men vi tilläggsisolerar också i allt högre grad den befintliga husmassan eller byter ut de gamla otäta fönstren.
När husen blir tätare ökar risken för kondens på fönstren – antingen man har trä-, plast- eller trä/aluminiumfönster. Det beror på att täta hus håller kvar fukten som finns inne i huset. Fukten kyls ner när den träffar de kalla rutorna och upplevs som imma eller kondens.