Så undviks imma vid nybyggnation

Om du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad bör du redan i planeringsfasen överväga hur du så mycket som möjligt undviker kondens på fönstren i ditt nya hus.

Fundera därför på följande:

1. Tillräcklig grund-luftväxling: För att uppfylla byggreglernas energikrav är nya byggnader i dag mycket täta. För att samtidigt säkra ett sunt inomhusklimat ställer byggreglerna krav på att det ska vara en luftväxling på 0,5/timme. Därför är imkanaler i våtrum kombinerat med allmän vädring genom öppna fönster inte längre tillräckligt vid nybyggnation.

För att uppnå ett bra inomhusklimat och därigenom minimera risken för kondens bör du i planeringsfasen diskutera vädringsstrategi med din arkitekt eller byggrådgivare. Bör du till exempel ha en mekanisk ventilationsanläggning med värmeåtervinning eller kan naturlig ventilation vara den rätta lösningen för dig? Båda lösningarna kan fungera perfekt. Den valda luftväxlingen ska naturligtvis vara dimensionerad för det aktuella huset, antal boende och deras bekvämlighet. Det är en god idé att be rådgivaren dokumentera att den valda ventilationslösningen fungerar i praktiken.

2. Mindre värmebehov – mindre luftcirkulation: Energiriktiga bostäder är så täta att värmebehovet är mycket litet – det är bra för värmekostnaden. Nackdelen är att luften inomhus står mycket stilla. Den bristande luftcirkulationen gör att imman får god tid på sig att sätta sig på fönstren eftersom den inte ventileras bort igen.

Diskutera därför värmeförluster och luftcirkulation runt fönsternischerna med din byggrådgivare. Till exempel ska värmeelement direkt under fönstren få den varma luften att stiga uppåt och öka luftcirkulationen så att eventuell kondens ventileras bort utan att sätta sig på rutorna som imma. Väljer du golvvärme bör värmerören placeras ända ute vid väggen och in i fönster- och dörrnischer. Ligger värmerören 10-15 centimeter in i rummet går det ut över luftcirkulationen framför fönstren.

3. Fönster: Små fönster, fönster med genomgående spröjsar och djupa fönsternischer utan värmekälla under fönstren ökar risken för kondensbildning. Stora fönster, uppdelningar med energispröjsar samt grunda fönsternischer eller värmeelement under fönstren minskar risken för kondensbildning.

4. Vädring: Nya byggnader innehåller i regel stora mängder byggfukt från cement, betong, vattenskurning, tapetsering och så vidare. Därför ska en ny byggnad vädras betydligt mer än äldre byggnader. Var uppmärksam på att uttorkningsfasen kan sträcka sig över mer än ett år och att en eventuell vädringsanläggning ska anpassas till det.

Det är alltid en god idé att kontakta en inomhusklimatrådgivare så att du redan i planeringsfasen kan försäkra dig om att den färdiga bostaden har ett bra och sunt inomhusklimat.