Uppnå dokumenterad bullerreduktion med snygg design

Undgå onödiga kompromisser när du projekterar med bullerreducerade fönsterlösningar. Använd dig av vår 360 graders rådgivning så att du redan från början får den dokumenterade lösning som mest lever upp till dina projektkrav och önskemål kring design.

VELFAC rådgivning ljud

Våra kunskaper och erfarenhet med projektspecifika bullerreduktionslösningar, säkrar dig en trygg projekteringsprocess och sparar din tid och dina resurser redan från allra första början.

Dokumenterade lösningar skapar klarhet redan från början
Vi kan bland annat hjälpa dig med en opartisk tredjepartsdokumentation från ett ackrediterat testinstitut i förhållande till bullerreduktionseffekten. Detta skapar klarhet från början till slut om vilka möjligheter du har för att uppfylla projektets krav, så att du har ett stabilt fundament, utifrån vilket du kan välja din fönsterlösning. 

Är det till exempel möjligt att uppfylla bullerreduktionskraven med ett fönsterelement, som kombinerar ljudrutor med en speciell ljudfog plus anpassade karmdimensioner och ramar? Vi kan redan från början råda dig kring möjligheterna och de nödvändiga anpassningarna, så att du kan uppnå ett fönsterelement med rätt design och de ljudmässiga egenskaper som krävs.

Samtidigt kan du använda dig av oss i förhållande till ljudrapporter för det samlade elementet, bestående av ruta, karm och ram.

Man med kudde

Bullerreduktion kontra ventilation
En av de viktigaste faktorerna, när du ska projektera med bullerreducerande fönster, är de uppmätta bullernivåerna inomhus med öppet och med stängt fönster. Om det samtidigt finns behov för ventilation genom fönstret, kan detta öka komplexiteten i hög grad. Möjligheterna att lyckas lösa detta kompliceras ytterligare om fasadens bullernivå är över en viss nivå.

Visste du ikonVisste du, att...
du med integrerade ljudventiler kan låsa in frisk luft utan att påverka fönstrets ljuddämpande effekt?
 

 

Du kan använda oss som sparringpartner

Fråga oss och få svar på om det t.ex. är en ljudventil eller en specialtillverkad innerbåge som kan lösa ljuddelen i ditt projekt på bästa sätt. Det säkerställer att du uppnår en fönsterlösning, i vilken dina önskemål om t.ex. öppningsfunktioner, putsningsmöjligheter, energi, säkerhet osv. tänks in i en samlad helhet redan från början.