Montage

VELFAC Monteringsanvisning

Så installeras VELFAC 200 ENERGY fönster i putsad fasad med expanderande fogband

Se här hur VELFAC 200 ENERGY fönster installeras i putsad fasad med expanderande fogband.

Så installeras VELFAC 200 ENERGY fönster i trä, tegel och putsat fasad

Se här hur VELFAC 200 ENERGY fönster installeras i trä, tegel eller putsad fasad med anslutningsprofil för plåtinklädnad.

Byte av spanjoletthandtag VELFAC 200i, VELFAC 200 ENERGY och VELFAC Edge

Byte av ruta VELFAC 200i, VELFAC 200 ENERGY och VELFAC Edge

Byte av invändigt glasband VELFAC 200 och VELFAC Edge

Så får du skjutdörren med 70 mm bottenkarm att fungera optimalt VELFAC 200 och VELFAC Edge

Byte av handtag VELFAC Ribo och VELFAC Classic

Byte av spanjoletthandtag VELFAC 200 alu

Byte av ruta VELFAC 200 alu