;

2-lufts skjutdörrar

Nu är det slut med att sätta samman två skjutdörrar för att skapa ett stort glasparti, som kan öppnas och användas som dörr. VELFACs nya dubbel skjutdörr är med gående post och två gående bågar. I fullt öppet tillstånd ger det en öppning utan barriärer på 2,5 meter med fri utsikt och ännu större passage.

Skjutdörren tillverkas – som alla VELFACs produkter – efter mått. I den symmetriska utgåvan där alla fyra bågar är lika, kan dörren få en total bredd på 6 meter. Väljer man sidopartier i en annan bredd än mittenpartiet, kan man skapa en skjutdörr som är hela 9 meter bred.

Skjutdörren parallellförskjuts över fasta bågar längs fasaden och i stängt tillstånd finns det ingen nivåskillnad mellan skjutdörrens fyra bågar. Det innebär, att fasaden kan framstå fullständigt harmonisk – även när den är sammanställd med andra element från VELFAC 200 serien.  

Facts om den nya skjuttdörr 

Teknisk information

VELFAC 200 ENERGY dubbel skjutdörr med gående post 

  • En stor glasyta med en fri öppning på upp till 2,5 meter
  • Mycket lättgående bågar p.g.a. unika skjutdörrsbeslag
  • En gående post med dold dörrbeslag
  • Samma utseende som VELFAC 200i fönster, så att fasaden får ett harmoniskt uttryck
  • Ingen nivåskillnad mellan gående och fasta bågar, när dörren är stängd
  • En slitstark dörr med ett minimalt behov av underhåll
  • 5 års garanti
  • Mittenpartiet med två gående bågar är upp till 3 meter brett
  • Sidopartier á max 3 meter i bredden 

Skjutdörrar vinner före

Skjutdörrar vinner i stigande grad före till fördel för traditionella terrassdörrar.

Skjutdörren tillmötesgår önskemålen om massor av ljus i hemmet och lätt tillgång till uteområden som utekök, trädgård och terrass. Skjutdörren slår inte upp i blåsväder, och den ger plats, eftersom den inte tar upp plats när den står öppen. Därför är den särskilt lämpad till smala terrasser och altan med begränsat utrymme, säger exportchef Morten Rosager Andersen, VELFAC.