Mönsterverksamhet

För mer än 40 år sedan formulerade civilingenjör Villum Kann Rasmussen, grundläggaren av VKR Gruppen, en målsättning om att endast sysselsätta sig med "mönsterverksamheter". Ännu idag står mönsterverksamhetsmålsättningen som en inspirerande ledtråd för ledare och medarbetare hos oss.

"En verksamhet som arbetar med samhällsnyttiga produkter och behandlar sina kunder, leverantörer, medarbetare av alla kategorier och intressenter bättre än de flesta andra verksamheter. 

En mönsterverksamhet intjänar ett överskott, som kan finansiera tillväxt och bevara ett ekonomiskt oberoende."

Villum Kann Rasmussen, 1965

Vision, mission och kärnvärden
Utöver vår målsättning om att vara en mönsterverksamhet har VELFAC en vision, en mission och en rad kärnvärden, vilka är djupt förankrade i verksamheten, ledningen och medarbetarna. 

VELFAC vision
Det är vår vision att ge liv, ljus och luft till människor. 

VELFAC mission
Vi vill kvalificera oss som våra kunders förstahandsval när det gäller fönster. 

VELFAC kärnvärden

  • Engagemang och uthållighet
  • Kvalitet och framåtanda
  • Mod och omtanke
  • Ansvar och respekt
x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer