Trä

Vinduer fra Velfac i nordeuropæisk træ giver et naturligt design

Vi använder nordeuropeiskt trä i våra produkter. Träet ingår i karmen och utgör 20,2 procent av VELFAC 200-serien. Trä är en förnyelsebar resurs som kan återanvändas löpande och med stor hänsyn till miljön. Det kan bland annat återvinnas för tillverkning av nya fönsterkarmar, möbler, trä- och spånskivor med mera.

Återvinning till exempelvis trä- och spånskivor utförs genom att man avlägsnar beslag, skruvar osv. varefter träet krossas, siktas och mals i mindre bitar. Förutom att det är lämpligt för återvinning kan trä användas som CO2-neutralt bränsle. Detta sker genom att träets energi utvinns vid förbränningen.

FSC®-certifierat trä
VELFAC använder FSC-certifierat trä i våra produkter. Vi kan därmed garantera att virket som ingår i vår produktion kommer från hållbart odlad skog. 

Ett CO2-neutralt byggmaterial
Jämfört med andra vanliga byggnadsmaterial är trä den komponent som är minst energikrävande att producera. Träd uppkommer främst tack vare skogarnas naturliga resurser, dvs. CO2, solenergi, vatten och mineraler.

Trä är en CO2-neutral resurs. Det finns därför en balans mellan den mängd CO2 som trädet tar upp medan det växer och den mängd det släpper ut i samband med bortskaffandet. Med hjälp av fotosyntesen producerar träden det syre vi människor andas varje dag. Samtidigt avlägsnar träden en del av luftens CO2, som annars skulle påskynda växthuseffekten. Träden tar nämligen upp CO2 från luften, vilket de lagrar som kol innan de avverkas, men också när de bearbetas till exempelvis byggmaterial.