PVC

Velfacs vinduer i PVC

Vi använder PVC i vissa av våra produkter, till exempel VELFAC 200, av vilka PVC tillsammans med övriga plastmaterial utgör 2,2 procent. PVC – även kallat polyvinylklorid – tillverkas av råolja och natriumklorid (salt). 12 procent av all plast som produceras är PVC, vilket därmed är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Den främsta konsumenten av PVC är byggnadsindustrin, som står för mer än hälften av all användning. PVC är bland annat känt för sin extrema hållbarhet och goda isolerande egenskaper. Samtidigt är det lätt att hantera och bearbeta.  

PVC är helt återvinningsbart och kan därför smältas om till regenererad råvara som kan användas till nya produkter. I Danmark har återvinningen av styv PVC länge varit utbredd. Cirka 75 procent av allt byggavfall i styv PVC återvinns för tillverkning av exempelvis rör och andra byggmaterial.