metall

Stål med goda återvinningsmöjligheter
VELFAC 200-serien består av 1,8 procent stål. Materialet ingår i beslagen på våra fönster och används bland annat för att hålla samman bågen och karmen med varandra.

Stål framställs av järn, vilket är ett av de vanligast förekommande materialen i jordytan. Det är starkare, mer hållbart och lättare att bearbeta än järn, vilket gör det lämpligt för användning inom byggsektorn. Stål som används som byggmaterial har i allmänhet en längre livscykel jämfört med andra användningsområden. 

Stål är det mest återvunna materialet i världen och kan återvinnas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Samtidigt har stålet ett antal egenskaper som gör det lämpligt för återanvändning. Inte minst eftersom det är ett magnetiskt material, vilket bidrar till att effektivisera sorteringsprocessen i samband med återvinning. Samtidigt är den mängd energi som används för att återvinna stål efter avslutad livslängd mycket mindre än för någon annan metall. Stål kan återanvändas efter en mindre nedgradering som exempelvis tunnplåt och andra material.     

Stål återanvänds bland annat genom att omvandlas till nytt stål. Dessutom kan materialet återanvändas i form av nya komponenter som tunnplåt, stålspont med mera. Dessutom kan stålkomponenter omarbetas och anpassas för användning till exempel nya byggmaterial.  

 Vinduer med metal rammer passer godt til metal byggeri

Zink - ett hållbart byggmaterial
VELFAC 200-serien består av 0,5 procent zink. Materialet ingår i fönsterbeslagen och syftar exempelvis till att hålla samman bågen och karmen med varandra.

Zink är en naturligt förekommande metall. Ämnet utvinns ur malm, som finns i rikliga mängder i jordskorpan. Tillverkningsprocessen kräver endast en låg energiförbrukning och zink är en av de metaller som det framställs mest av i världen.

Det är underhållsfritt och har dessutom en lång livslängd. Dessutom står zink för de lägsta CO2-utsläppen jämfört med andra byggmaterial. Samtidigt är det ett material som ofta återvinns. Detta beror inte minst på att zink kan återanvändas upp till 100 procent utan att materialets egenskaper påverkas.

Zinkens goda återvinningsmöjligheter går inte att förneka och faktiskt återvinns mer än 96 procent av allt zink idag. Zink återvinns genom att det smälts om och det finns stora miljövinster att hämta hem i samband med återvinning. Energiförbrukningen vid återvinning av zink är hela 95 procent lägre än vid bearbetningsprocessen.