Glas

Modstandsdygtige ruder til dine vinduer fra Velfac

Glas ingår i rutan och utgör 62,2 procent av en VELFAC 200-produkt. Glas tillverkas av rikliga och lättillgängliga råmaterial, nämligen sand, kalk och soda. Dessa värms upp till minst 1 500 oC, efter vilket de formas och kyls ned långsamt. 

Nästan oförstörbart
Glas är mycket motståndskraftigt mot yttre påverkan av till exempel kemikalier, bakterier osv. Glas har därför en mycket lång livslängd, vilket gör det ytterst lämpligt för återvinning. Återvinning av glas kräver cirka sju gånger mindre energi än produktion av nytt glas. Därför är glasåtervinning viktig för minimeringen av byggnadens CO2-utsläpp.

I Danmark blir merparten av allt glas insamlad och återvunnen efter avslutad användning. Glaset återanvänds till bland annat fönster genom att det smälts om till nya glasmaterial. I mindre utsträckning krossas glaset och används som isolerande glasull i byggnader.  

Naturlig ädelgas
VELFAC-fönster är som standard högisolerade tvåglasfönster med den ogiftiga ädelgasen argon i mellanrummet mellan glasrutorna. Tack vare ämnets goda isolerande egenskaper kan vi därmed minska värmeförlusten genom fönstren. Argon utvinns direkt ur atmosfären och är naturens vanligaste ädelgas.