Aluminium

VELFAC 200-serien består av 9,4 procent aluminium som ingår i produkternas ram. Utöver sina styrkegivande egenskaper och höga drag- och brotthållfasthet bidrar materialet bland annat till att minska produkternas underhållsbehov. Aluminiumets förmåga att minska behovet av att underhålla materialet beror på att det är praktiskt taget underhållsfritt under sin livstid.

Aluminium har en lång livslängd och är motståndskraftigt mot nedbrytning. Materialet bildar nämligen ett skyddande skikt av aluminiumoxid när det utsätts för den omgivande luften.    Aluminium är ett naturmaterial och utgör åtta procent av jordskorpan. Det är den tredje vanligaste ämnet på jorden (näst efter CO2 och kisel, dvs. sand). Näst efter järn är aluminium den mest använda metallen på jorden. 

 Råt men også samtidigt glat vinduesdesign med aluminiums vinduer

Oändlig återvinning
Aluminium är en värdefull resurs och ett mycket hållbart material. Det lämpar sig väl för återanvändning, eftersom det kan återanvändas i det oändliga med en mycket liten förlust av materialets kvaliteter.

Merparten majoriteten av all aluminium som används samlas in och bearbetas på nytt i stället för att utvinnas. Således är 70 procent av allt aluminium som utvunnits fortfarande i bruk. I Europa återvinns mer än 80 procent av de byggmaterial som består av aluminium.

Vid omsmältning minskas utsläppen av växthusgaser med 95 procent, eftersom energiförbrukningen är högst 5 procent av vad som krävs för nyproduktion. I samband med tillverkningsprocessen uppstår det en mindre mängd aluminiumklipp, som skickas till omsmältning.

Återvunnet aluminium används i en lång rad produkter inom såväl livsmedel, transport, teknik som byggmaterial.