7 procent restmaterial

Cirka 93 procent av en VELFAC 200-produkt består av komponenter som är helt återvinningsbara. Det finns också en mindre restgrupp av material som antingen inte går att återanvända, eller endast i begränsad omfattning. Dessa restmaterial ingår bland annat i limmet och i ytbehandlingen som används på karmen och beslagen.

Ytbehandling
Vi använder lack, vattenbaserat träskyddsmedel och färg på karmen i VELFAC 200-serien. Ytbehandlingen uppgår till 0,4 procent av fönstrets totala massa. Dess funktion är bland annat att förlänga komponenternas hållbarhet genom att skydda dem mot mekaniskt slitage, fukt och UV-strålning. Dessutom har den också en förskönande effekt.  

Ytbehandlingen vi använder till våra produkter väljs med största möjliga hänsyn till människor och miljö. Detta innebär att vi strävar efter att använda lack, träskyddsmedel och färg som har ett lågt innehåll av organiska lösningsmedel och andra skadliga ämnen.

När fönstret monteras isär avlägsnas ytbehandlingen från aluminiumet. Ytbehandlingen som påförts träet ingår i dess återvinningsprocess.

Lim
Det används termiskt lim och trälim i VELFAC 200-serien, av vilket det utgör 0,2 procent. Det termiska limmet används som styrkegivande tätningsmedel mellan glasrutan och bågen. Därmed säkerställs optimal stabilitet och inbrottssäkerhet i fönstret. Trälim används på karmen och syftar till att hålla samman karmhörnen och göra fönstret tätt.   

Vi använder bara de mest miljövänliga limmen på marknaden till våra produkter. Detta innebär att allt lim som ingår i våra fönster är så skonsamt som möjligt för både människor och miljö. Samtidigt försöker vi löpande hitta nya och ännu mer miljövänliga limprodukter.  

Vid återvinning ingår en del av det lim som applicerats på rutan i glasets återvinningsprocess. Den resterande delen, som påförts ramen, avlägsnas från aluminiumet tillsammans med ytbehandlingen och återvinns inte.

 Flot og elegant hus påført Velfacs vinduer i bæredygtigt materiale

GRP/HELO
Vi använder GRP (även känt som HELO) i vissa av våra fönsterdörrar, inklusive VELFAC 200-serien. GRP används tack vare dess goda isoleringsegenskaper, vilka bidrar till att minska byggnadens värmeförlust. Samtidigt har det en hög mekanisk hållfasthet och det är användbart för utmanande och komplexa konstruktioner.

GRP försämras inte av väder och är praktiskt taget underhållsfritt under sin livstid. På så sätt minimeras behovet av att använda kemikalier för underhåll. GRP ingår inte i produkternas återvinningscykel.

Polyamid
Polyamid (även kallat nylon) är ett termoplastiskt material och utgör tillsammans med GRP den huvudsakliga isolerande materialkomponenten i en VELFAC 200-produkt.

Polyamid är känt för sin styvhet och sin motståndskraft mot slitage, kemikalier och nedbrytning på grund av värme och solljus. Ämnet har en god hållfasthet vid förhöjda temperaturer och en seghet vid låga temperaturer.

I teorin kan uttjänt polyamid ingå i en livscykel där det återanvänds i nya produkter och om igen. Därför arbetar vi löpande på att hitta nya möjligheter för att göra ämnet 100 procent återvinningsbart.

EPDM-gummi
EPDM (även känt som vulkaniserat gummi) utgör tillsammans med TPE 1,4 procent av en VELFAC 200-produkts totala massa. Materialet används i fönstertätningarna, som bland annat syftar till att täta mot väder och vind.  

Tack vare dess extrema hållbarhet bidrar EPDM till att säkerställa att fönstret håller en lång tid. Den har en extrem UV- och väderbeständighet, inklusive mot kyla och värme. Egenskaper som tillsammans gör materialet särskilt lämpligt för användning i fönster.

EPDM tillverkas främst av icke-förnybara resurser med ursprung i naturgas och mineralolja. Under vulkaniseringen sker en kemisk reaktion som omöjliggör omsmältning.

TPE
TPE (även kallat termoplastisk elastomer) utgör tillsammans med EPDM 1,4 procent av en VELFAC 200-produkts totala massa. TPE är ett gummiliknande extruderat material. Det används på en packning i regnspärren i VELFAC 200-fönstret.

TPE delar i mindre utsträckning flera av de egenskaper som kännetecknar EPDM, inklusive god flexibilitet i kyla. I samband med bl.a. termoplastiska processer kan TPE vara lättare och mindre energikrävande att extrudera än EPDM.

Bearbetningen består i att materialet upphettas, formas och kyls – en process som kan upprepas många gånger. På samma sätt är det möjligt att smälta och återanvända materialet efter avslutad användning.

PE
PE (även kallat polyetylen eller termoplastisk plast) används i de distansblock som ingår i VELFAC 200-serien. I detta avseende används PE i sin rena form. Dessutom ingår PE i omarbetad form som isoleringsmaterial i stålbeslagen för att förhindra att ytbehandlingen lossnar och att stålet blir svagt och förgås.     

PE är bland de vanligast tillverkade plasttyperna i världen. Det är slagsegt, flexibelt och har en god motståndskraft mot vatten, fukt och organiska lösningsmedel. PE är en av de mest miljövänliga plasttyperna. Den medför ingen betydande påverkan på miljön och kan smältas och stelna flera gånger utan att falla sönder. Vid förbränning avger PE endast CO2 och vatten. 

PE är helt återvinningsbart i sin rena form. Detta innebär att så länge ämnet separeras från de andra materialen det är sammangjutet med, kan det återvinnas till nya plastkomponenter. Till skillnad från POM använder vi bara PE i omarbetad form i mindre grad. Därför ger PE goda möjligheter till återvinning utan att komponenterna behöver separeras först.  

 

POM
POM (även känt som polyoximetylen) används i beslagsdelar som ingår i VELFAC 200-serien. Det är en ofta använd plasttyp. Över sin styrka, hårdhet och goda isoleringsförmåga har POM utmärkta slitage- och friktionsegenskaper.

POM kan återanvändas i sin rena form, om den separeras från stålbeslagen. POM används främst i omgjuten form i våra produkter. Det innebär att jämfört med till exempel PE behöver fler komponenter demonteras innan materialet kan återanvändas.  

XPS-skum
XPS-skum används som isolerande material mellan aluminiumplattorna i VELFAC 200-serien. Förutom sina utmärkta isolerande egenskaper har XPS-skum en hög tryckhållfasthet och fukttolerans. 

XPS-skum baseras på expanderad och extruderad polystyren och kan efter avslutad användning återanvändas som nytt material.

PU-skum
PU-skum (även känt som polyuretan eller PUR) används liksom XPS-skum som isolerande material mellan aluminiumplattorna i VELFAC 200-serien. Det är ett av de mest isolerande materialen som finns.

Polyuretan lämpar sig för återvinning, till exempel genom att granuleras och sedan återvinnas som nytt polyuretanmaterial.

ZnNi
ZnNi (även känt som zinknickel) ingår i ytbehandlingen på stålbeslagen i våra VELFAC 200-produkter. Den bidrar bland annat till att förhindra att beslagen rostar och korroderar.  

ZnNi ingår inte i produkternas återvinningscykel. När beslagen smälts ner efter avslutad användning kan den mesta zinknickeln skummas av och avlägsnas, medan den resterande delen tas upp i stålet. 

Trevärt krom
Trevärt krom (även kallat gulkromatering) används i ytbehandlingen av beslagen i våra VELFAC 200-produkter. Tack vare dess motståndskraft mot klimatpåverkan bidrar det bland annat till att säkerställa att de beslagsdelar som är särskilt utsatta för yttre påverkan inte rostar och korroderar.  

Trevärt krom ingår inte i produkternas återvinningscykel. I samband med omsmältningen av beslagen kan merparten av det trevärda kromet avlägsnas genom att skumma av det, medan återstoden tas upp i stålet.