;

Omtanke om miljön och klimatet

Vi levererar energieffektiva fönster till såväl passivhus som vanliga bostadsbyggnader. Våra treglasfönster VELFAC 200 ENERGY är A-märkta och uppfyller de kommande U-värdeskraven i både BR15 och BR20.

Arkitektbyggeri med et bunkerlignende design har lavt energitab pågrund af Velfacs vinduer

På så sätt bidrar våra fönster till att reducera såväl byggnaders värmeförlust som deras CO2-utsläpp. På vår hemsida finns det ett formulär du kan använda för att räkna ut din energibesparing i samband med ett fönsterbyte.

Prova vår energikalkylator här. 

Som Danmarks ledande fönstertillverkare är vi väl medvetna om vårt ansvar gentemot människor, miljö och samhälle. Ända sedan vi grundades 1965, har klimathänsyn och omtanke om miljön präglat våra produkter.

Våra fönster har använts i några av dansk byggnadkonsts mest hållbara spjutspetsprojekt. Dessutom lämpar sig våra fönster för användning i LEED-, BREEAM- och DGNB-certifierade byggnationer. De kan även användas i Svanenmärkta byggnader och är certifierade enligt Dansk Indeklima Mærkning (DIM). Läs mer her

Rådgivning och service
Som professionell samarbetspartner kan vi erbjuda rådgivning och tekniskt stöd baserat på expertkunskap, information och kvalificerad kompetens till både konstruktörer och entreprenörer.

Vi har därför länge varit det självklara valet för rådgivare som behövt en professionell sparringpartner och leverantör av kvalitetslösningar för hållbart byggande.  

Design som gör skillnad   
Vi tror på vikten av att undvika deponering och onödigt slöseri med värdefulla resurser i samband med våra produkters livscykel. Till exempel består vår produktserie VELFAC 200 till 93 procent av återanvändbara komponenter tillverkade av naturliga material. Samtidigt är produkterna utformade så att de enkelt kan plockas isär till delar som kan behandlas som separata och rena materialfraktioner.

På så sätt kan den allra största delen av materialen i produkterna få en livscykel, där de efter avslutad livslängd kan återanvändas till exempelvis nya byggmaterial.  Vi arbetar kontinuerligt för en långsiktig återcirkulation av resurserna och ökar därför löpande andelen återvinnbart material i våra produkter.