;

Mönsterföretag

VELFAC A/S har en solid värdegrund. 

Kärnan i denna värdegrund är vår ambition att leva upp till den mönsterverksamhetsmålsättning som formulerades 1965 av VKR Gruppens grundare Villum Kann Rasmussen:

”En mönsterverksamhet arbetar med samhällsnyttiga projekt och behandlar sina kunder, leverantörer, medarbetare i alla kategorier och intressenter bättre än de flesta andra verksamheter. En mönsterverksamhet genererar ett överskott som kan finansiera tillväxt och upprätthålla ett ekonomiskt oberoende.”

 Villum Kann Rasmussen, 1965

Att vara en mönsterverksamhet innebär för oss att vi ska vara ett företag som andra företag jämför sig med eller härmar.

På VELFAC är vi dedikerade till att skapa samhällsnyttiga produkter som ger utsikt, dagsljus och frisk luft till människor och som samtidigt minskar behovet av energi för uppvärmning, belysning och mekanisk ventilation.

Vi arbetar ständigt med att optimera alla skeden av våra produkters livscykel och med en lång rad fokuserade satsningar vill vi sätta vår tydliga prägel på den gemensamma ansträngningen för en hållbar utveckling.

Inspirerande ledtråd
Även om det är 50 år sedan, står mönsterverksamhetsmålsättningen kvar än idag som en inspirerande ledtråd för ledning och medarbetare på VELFAC.

Byggnadsingenjör Villum Kann Rasmussen var en innovativ uppfinnare och entreprenör. Han förblev djupt engagerad i produktutveckling under hela sin karriär och arbetade med en lång rad uppfinningar som skulle kunna förse byggnader med dagsljus och frisk luft.

Under sin karriär tog Villum Kann Rasmussen 55 patent och nio mönsterskydd och lade därmed grunden för den innovationskultur som fortfarande råder inom VKR Gruppen. Det allra första patentet var det mycket kända pivotgångjärnet som gjorde det möjligt att putsa fönstrets utsida inifrån och enkelt lyfta av fönstret.

Villum Kann Rasmussen grundade flera allmännyttiga stiftelser. År 1971 upprättades Villum Kann Rasmussen Fonden och tio år senare Velux Fonden. Båda fonderna stöder sociala ändamål.

Vision, mission och värden
Utöver vår målsättning om att vara en mönsterverksamhet har VELFAC en vision, en mission och en rad gemensamma värden som är djupt förankrade i verksamheten, ledningen och medarbetarna. 

VELFAC:s vision

  • Vi vill skänka liv, ljus och luft till människor.

VELFAC:s mission

  • Vi ska bli det självklara förstahandsvalet inom fönsterbranschen.

VELFAC:s värden 

  • Engagemang och uthållighet
  • Kvalitet och framåtanda
  • Mod och omtanke
  • Ansvar och respekt

Du kan läsa mer om VELFAC:s värdegrund här.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer