;

Miljödeklaration från vaggan till graven

Om man skall värdera en produkts verkliga miljöbelastning är det nödvändigt att se till energiförbrukningen, resursspill osv i alla de faser som är knutna till produkten.

I samarbete med Teknologisk Institut i Danmark har vi analyserat VELFAC fönstrets miljöbelastning enligt "från vaggan till graven"-principen. Det hela finns samlat i en miljödeklaration.

Material valda med omtanke

Miljömässigt är råmaterialen till VELFAC fönsterproduktion valda med omtanke: Aluminium är en återanvändbar metall och upp till 50% av den aluminium som produceras i Europa bygger på ren återanvändning. 
Furuträet till VELFAC fönsterkarmar m.m. kommer från nordeuropeiska skogar, där återplantering sker systematiskt. Skogsarealen bevaras eller ökas. 
All ytbehandling är vattenbaserad. 

VELFAC Miljödeklaration innehåller en detaljerad översikt över materialen som ingår i produkten och där miljöbelastningen är uppdelad i fem faser:

  1. Material
  2. Produktion
  3. Användning
  4. Eliminering
  5. Transport 


Användningsfasen är viktig
Den största energiförbrukningen - över 90% består av värmeförlust under användningsfasen. För att få ner miljöpåverkan är det därför viktigt att köpa fönster med så låg värmeförlust (lågt U-värde) och så högt energitillskott (högt g-värde) som möjligt. 

Läs mer om det i VELFAC miljödeklaration.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer