Miljö - fokus på miljön

Att ta hänsyn till miljön väger tungt hos VELFAC. Det är bakgrunden till att vi som den enda fönsterproducent har miljödeklarerat våra fönster enligt "från-vaggan-till-graven"- principen. 

Hänsyn till miljön och önskan om att medverka till ett sunt inomhusklimat är den direkta orsaken till varför vi uteslutande använder vattenbaserade produkter till ytbehandling av fönsterprodukterna. 

Också på fabriken i Ringköping, läggs stor vikt vid att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs.

Miljödeklaration och materialförbrukning

VELFAC har som den enda fönsterproducenten utarbetat en miljödeklaration, som visar fönstrets miljöpåverkan från vaggan till graven.

Läs mer

Klimatmärkning

Klimatmärkningen är ett synligt bevis på att VELFAC fönster uppfyller kraven för ett sunt inomhusklimat.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer