Optimera ditt projekt med vår rådgivning

Vi kan hjälpa dig med att optimera din projektering, så att du garderar dig mot risken för budgetöverskridanden, tidkrävande rättelser och ineffektiva processer på byggarbetsplatsen.

VELFAC rådgivning projektering

Oavsett om du projekterar ett nytt offentligt bygge eller renovering av hyresrätter, så kan du spara värdefulla resurser på att optimera dina försterlösningar redan från början.

Optimala lösningar inom budgetramen
Vi ger dig råd om de möjligheter och lösningar som du rent faktiskt behöver, i förhållande till både projektkrav, designmässiga önskemål och budgetram. Det innebär att vi även befattar oss med relevanta frågeställningar i god tid innan du ska ta ditt slutgiltiga beslut omkring vilka fönster du ska välja.

Du kan t.ex. använda oss för att få kollat ditt anbudsmaterial, så att vi säkrar att de beskrivna fönsterlösningarna är både nödvändiga och tillräckliga i förhållande till ditt specifika projekt.

Här kan vi bland annat ge dig råd om de alternativ som är relevanta att överväga för dig, och som kan göra det lättare se till att önskemål om design, funktionskrav och ekonomi uppfylls. Detta är speciellt viktigt när du arbetar med komplexa byggprojekt, där det kan finnas många lösningar som matchar dina krav och önskemål – alla med sina fördelar i förhållande till att uppnå ett optimalt resultat.

Gör processen - och leveransen - så smidig som möjligt
Du kan även använda dig av vår rådgivning när det gäller att få optimerat själva leveransen av fönster på byggarbetsplatsen, så att fönsterna levereras i den ordningsföljd och på de tidpunkter som passar bäst i förhållande till arbetsprocesserna. Detta gör planeringen lättare för dig, eftersom vi i samråd kan säkra en smidig och flexibel leverans, där det har tagits hänsyn till de konkreta omständigheterna på byggarbetsplatsen.

Underlätta projekteringen med BIM och tekniska beskrivninger
Hos VELFAC gör vi det enkelt och bekvämt för dig att använda korrekta ritningar och anbudsbeskrivningar redan från början. Både Revit Families och tekniska beskrivningar är bara ett klick bort och du kan snabbt komma vidare. Du sparar både tid och besvär.

Revit Families – nu i en light utgåva
Vi har gjort en light-utgåva som är uppbyggd på ett enkelt sätt, upptar mindre utrymme och som inte ställer stora krav på Revit. De flesta VELFAC produkter finns som Revit-filer och du får en rad valmöjligheter gällande bland annat:

  • Öppningsfunktioner
  • Tillval av spröjs
  • Storlekar

Om du behöver en högre detaljrikedom kan du samtidigt enkelt ladda ner tillhörande detaljritningar. Då har du allt på samma ställe. Kontakta VELFAC för råd, hjälp och vägledning.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer