Hållbarhet i dina projekt?

Undgå att använda onödig tid på insamlande av miljödokumentation, när du projekterar. Vår 360 graders rådgivning ser till att du får en enklare och mer effektiv process redan när du påbörjar projektet.

VELFAC rådgivning hållbarhet

Höga miljökrav betyder även höga krav till dokumentation av dina byggmaterial, vilket snabbt kan bli tidskrävande om du själv ska skaffa all relevant information.

Med VELFAC 360 graders rådgivning säkrar du att du redan från början får full klarhet i den dokumentation om hållbarhet, som du ska använda. Tack vare detta uppnår du en smidigare process med mindre risk för förseningar.

Vi fyller i dokumentationen åt dig
Vi kan till exempel fylla i dokumentationen för fönsternas hållbarhet åt dig, så att du själv slipper att använda tid på att dokumentera din fönsterlösning. Det minimerar även risken för att det plötsligt saknas viktiga upplysningar, som kan orsaka förseningar i processen på vägen mot ett godkänt och lyckat resultat. Dessutom gör vi den samlade dokumentationen tillgänglig för dig i ett enkelt format, som gör det lättare för dig att få överblick över innehållet.

Vilka kriterier är relevanta i ditt projekt?
Vi kan hjälpa dig med att klargöra vilka miljökrav, som är relevanta för dig när det gäller de fönster och dörrar, som ingår i ditt projekt. Tack vare detta blir det lättare för dig att orientera dig och du kan snabbt få reda på vilka specifika detaljer som är bra att lägga extra vikt vid. På så sätt kan vi hjälpa dig att snabbare få gjort en specifik livscykelanalys, baserad på data om mängden av glas, aluminium och trä i dina fönster- och dörrlösningar. Det gör att det blir lättare för dig att säkra att ditt projekt uppfyller de nödvändiga hållbarhetskraven.

Vad gör VELFAC för miljön?
Valet av hållbara material som enkelt kan återvinnas är ett ypperligt sätt att tänka in framtiden i projektet. Det säkerställer att den miljömässiga påverkan blir så liten som möjligt. Hos VELFAC använder vi FSC®-certifierat samt Dansk Indeklimamærket trä, våra produkter har långs livslängd och behöver inte bytas ut de närmaste 40-50 åren. 

 

Titta på denna video som visar hur enkelt ett VELFAC 200 ENERGY fönster kan demonteras till rena materialfraktioner. Ända upp emot 93% av fönstrets beståndsdelar kan återvinnas.

Läs mer om VELFAC hållbarhet på VELFAC.se/csr

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer