Fönsterbyte

DOKUMENTATION

Termiska egenskaper 
Byggnaders energianvändning regleras i Boverkts byggregler (BBR) 2006, kapitel 9, Energihushållning. 

Vid energiberäkning av en byggnad påverkar samtliga byggnadsdelars värmeisoleringsförmåga resultatet. Isoleringsförmågan för ett fönster beskrivs med dess U-värde och beräknas enligt den europeiska standarden SS-EN ISO 10077-1. Kontakta VELFAC om du önskar hjälp med beräkning av specifika U-värden. 

Vi har låtit Sveriges Tekniska Forskningsinstiut (SP) i Borås mäta U-värden för ett utvalt sortiment. Mätningarna har utförts på fönster i europeisk standardstorlek 1230 x 1480 mm enligt SS-EN ISO 12567-1. Resultaten redovisas i nedanstående tabell:

RÅDGIVNING

Ett bra U-värde är inte alltid lika med en god energibalans. Fönster med det bästa U-värdet ger inte alltid nödvändigtvis den billigaste och mest energieffektiva lösningen för kunden. Dessvärre används U-värdet oftast som den viktigaste parametern i energiberäkningar, samt i projekterings- och förfrågningsunderlag. 

G-värdet är glasrutans solenergitransmittans och skall moträknas fönstrets värmeförluster. Ett fönster till skillnad mot en yttervägg eller tak släpper in mycket gratis solenergi, även när det är mulet ute. 

Genom att använda sig av energiberäkningsprogram som tar hänsyn till både U- och g-värde kan en optimal energibalans uppnås genom en kombination av olika glasprestanda.


Enkla projekteringsråd: 

Stor glasandel.
 Välj fönster med så stor procentuell glasandel som möjligt i förhållande till den totala fönsterarean. Rent energimässigt är kvadratiska fönster bättre än rektangulära.
Mot söder. Som tumregel är det en fördel att välja fönster med bra g-värde mot syd, samt att ha stora glaspartier i detta väderstreck, då solen står högt på himlen under sommaren.
Mot öster/väster. Som tumregel är det en fördel att ha stora fönsterpartier mot öst och väst och ev. kombinera dessa med solavskärmning för att undvika överhettning. 
Mot norr. Välj fönster med bra U-värde mot norr. Överväg ev. 3-glas rutor. 
Solavskärmning undviker överhettning. Det kan vara som taköverhäng, markiser, persienner osv. Ju mer per automatik, desto större effekt i energiberäkningen. 
Köldbryggor och inbyggnadNoggrannhet i drevning och ett korrekt montage är förutsättningar för att undvika köldbryggor. Tänk på att fönstrets placering i djupled i fasaden har betydelse för energibalansen. Ju längre ut i fasaden desto större är riskerna för köldbryggor.

x
Cookies

Denna hemsida använder cookies

Läs mer